Czy warto inwestować w złoto i jak zachować anonimowość?

Złoto to część naszego majątku, taka sama jak nieruchomości, akcje czy obligacje. Dla każdego inwestora to po prostu część jego portfela, o tyle istotna, że po prostu stabilna. Zwykle to długoterminowa inwestycja, która nie ma przynieść nam szybkich zysków, a po prostu zabezpiecza część naszego kapitału. Ze względu na swoją specyfikę to jedna z tych inwestycji, którą nie warto się specjalnie chwalić. Na czym polega inwestowanie w złoto?

Złoto fizyczne

Na świecie jest ściśle określona ilość złota i istnieją niewielkie szanse, że nagle go przybędzie. To jedna z przyczyn, dla których w długim terminie cena złota stopniowo, ale systematycznie rośnie. W długim terminie to inwestycja nie tylko zapewniająca przechowanie pieniędzy, ale też i zysk. Nie na tym jednak polega siła złota. Podstawową wartością jest fakt, że nie jest ono podatne na jakiekolwiek zawirowania polityczne, konflikty, a nawet wojny. To proste, papierowe pieniądze drukują banki centralne, a więc wystarczy jedna nietrafiona decyzja polityczna, a stracą one na wartości. Wiedza historyczna, nawet ta na stosunkowo niskim poziomie, pozwala na wysnucie jednego wniosku- jeśli chcesz być pewien, że nie zbiedniejesz, zainwestuj w złoto.

Jakiego złota nie kupować?

Około połowy istniejącego na świecie złota to… biżuteria. Tylko że choć piękna, to żadna inwestycja. Biżuteria wyrabiana jest ze złota o różnych próbach, które oznaczają po prostu, ile procent danego wyrobu stanowi faktycznie ten kruszec, a ile zajmują domieszki. Nie dość na tym, kupując biżuterię, płacimy za pracę projektanta, złotnika, promocję marki, reklamę i wiele, wiele innych czynników, które nie mają znaczenia w momencie, gdy chcemy złoto sprzedać. Inwestować można także w akcje kopalni wydobywających złoto czy fundusze inwestycyjne, które odzwierciedlają jego cenę. Tyle że nabywając je, kupujemy papier, a więc coś, co nie jest namacalne i nie zawsze jest wiarygodne.

W co inwestować?

Inwestowanie w złoto to nic innego, jak zakup złota lokacyjnego w monetach bulionowych lub sztabkach. Monety warto zarekomendować, gdy mylimy o nieco mniejszych kwotach, bo waga tych najpopularniejszych to 1 uncja trojańska, co oznacza nieco ponad 31 gram. Gdy rozważamy nieco większą inwestycję, warto pomyśleć o sztabkach. Pamiętajmy, że dla zapewnienia sobie pewności prostej odsprzedaży trzeba kupować sztabki renomowanych i znanych powszechnie firm.

Jak chronić swój kapitał?

Złoto kupują zwykle ci, którzy mają niewielkie zaufanie do rządów i rządzących. Niestety, w wielu przypadkach ten brak zaufania jest bardzo racjonalny. Niejednokrotnie, w czasie wyjątkowych kryzysów państwo sięgało do kieszeni swoich obywateli, po to, aby wzbogacić państwową kiesę. Pewność, że nikt nie upomni się o naszą inwestycję, daje nam w takiej sytuacji anonimowy zakup złota.

Czy da się w Polsce kupić złoto i uniknąć podania swoich danych?

Obowiązujące przepisy stanowią, że obrót złotem inwestycyjnym, zwolniony jest z podatku VAT lub dokładniej obłożony podatkiem zero. Oznacza to, że Urząd Skarbowy nie będzie rościć sobie żadnych pretensji do transakcji. Jednocześnie, sprzedawca zobowiązany jest do pozyskania od kupującego danych, tyle że może nas o nie, wyłącznie poprosić. Jeśli transakcja nie opiewa na sumę wyższą niż 10 tysięcy Euro, w przypadku transakcji gotówkowej, nie ma obowiązku legitymizacji. To od nas zależy, jakie dane podamy sprzedającemu. Warto wiedzieć, że podanie fałszywych danych, o ile nie wiąże się z użyciem fałszywych dokumentów ani kradzieżą tożsamości nie jest w polskim prawie traktowane jak przestępstwo.

Podziel się opinią