Windykator i komornik – sprawdź kim są, co mogą oraz co ich różni i jak działają?

Windykacja długów to proces obrosły licznymi mitami i nieporozumieniami. Niezbędne jest więc wyjaśnienie ról i uprawnień dwóch kluczowych postaci w tym obszarze – windykatora i komornika. Choć obie profesje kojarzą się z odzyskiwaniem należności, ich zakres kompetencji, metody działania oraz miejsce w systemie prawnym znacznie się różnią.

Windykator – definicja i uprawnienia

Windykator to osoba lub instytucja działająca zazwyczaj na zlecenie wierzyciela, której celem jest polubowne odzyskanie długu. Według projektu ustawy o działalności windykacyjnej, windykatorzy będą musieli posiadać licencję i działać w sposób etyczny oraz z poszanowaniem praw osób zadłużonych​​. Ich działania są ograniczone do negocjacji i perswazji, nie mogą stosować środków przymusu bezpośredniego.

Komornik – zadania i kompetencje

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który na podstawie prawomocnego wyroku sądu przystępuje do przymusowego egzekwowania należności. Komornik ma szerokie uprawnienia, w tym możliwość wejścia do mieszkania dłużnika, zajęcia mienia czy świadczeń. Jest to zawód wymagający wykształcenia prawniczego oraz odbycia aplikacji komorniczej​.

Porównanie windykatora i komornika – różnice i podobieństwa

Główna różnica między windykatorem a komornikiem leży w fazie, w jakiej obie te postacie interweniują. Windykator działa przed wszczęciem postępowania sądowego, stara się o polubowne rozwiązanie sprawy. Komornik natomiast wkracza w momencie, gdy sprawa została już rozstrzygnięta przez sąd i wymaga wykonania wyroku. O ile windykator może jedynie sugerować konsekwencje niespłacenia długu, komornik ma prawne narzędzia do ich egzekwowania​.

Podsumowanie

Zrozumienie roli windykatora i komornika jest kluczowe dla pełnego obrazu systemu odzyskiwania długów. Windykator, działający na etapie przedprocesowym, ma za zadanie polubowne odzyskanie należności. Komornik sądowy interweniuje z uprawnieniami przymusowymi, gdy sprawa znajduje się już poza etapem negocjacji. Wiedza o tych różnicach pozwala na lepsze zrozumienie praw i obowiązków zarówno wierzycieli, jak i dłużników w procesie windykacyjnym i egzekucyjnym.

Podziel się opinią